Dakgoten Legen

Niet iedereen realiseert zich dat het schoonmaken van dakgoten erg belangrijk is. Een vervuilde dakgoot kan voor grote problemen zorgen. Als het hemelwater niet goed afgevoerd word, kunnen de goten overlopen, gaan hangen of afbreken en ontstaan vaak lekkages met alle ellende die daaruit voortvloeit.

Vooral in de herfst en winter zorgen bladafval en takken ervoor dat de waterafvoer geblokkeerd word. Een jaarlijkse reiniging -en controlebeurt van uw dakgoten en afvoeren is daarom van groot belang. In boomrijke gebieden raden wij u aan dit meerdere malen per jaar te laten doen.